Muhtasar El-İtkan Fi Ulum’il-Kur’an Kur’an İlimleri

Muhtasar El-İtkan Fi Ulum’il-Kur’an kitabı yazarı İmam Celâleddin Es-Suyuti’dir. Suyuti asıl ismi Celaleddin Ebu’l Fazl Abdurrahman b. Kemâleddîn Ebû Bekr b. Muhammed el-Huzayrî es-Suyuti olarak rivayet edilmiştir. “Süyutî lakabı verilmiştir. Bu lakap yaşadığı bölgeden dolayı verilmiştir. 1445 tarihinde Memlük Devleti’de dünyaya gelmiştir. Daha sonra Kahire’de  1505 tarihinde vefat etmiştir. Değerli yazar İmam Celâleddin Es-Suyuti babasıda değerli bir zattır. Şafiî mezhebinin önde gelen isimlerinden olan fıkıh âlimi Kemâleddîn Ebû Bekr’dir. Rivayetlere göre uhrevi bâzı olaylar yaşamasından dolayı evliyanın  olarak adlandırılmıştır. Suyûtî b yaşında babasını kaybetmiştir. Babasının arkadaşı Kadı İzzeddîn Ahmed bin Kinânî’nin yanında büyümüş dini eğitim almıştır. Kur’an’ı Kerim’i 8 yaşında hıfsetmiştir. İlk eserini 17 yaşında Şerh Lül-İstiaza va’il Basmali olarak yazmıştır. Takiyuddîn Şiblî el-Hanefî’den dört yıl eğitim almıştır. İmam Celâleddin Es-Suyuti Allâme Muhyiddîn Kafiyeci’den tefsir, usul, meanî ile fıkıh, nahiv, bedî, beyân, lügat ilimleri tahsil etmiştir. Suyûtî’nin 200bin hadisi ezbere bildiği rivayetler arasında yer almaktadır. Değerli ilim adamı İmam Celâleddin Es-Suyuti eserleri:

  • Camiu’s Sağir
  • Celâleyn Tefsiri
  • Ed Dürrü’l Mensur
  • El Muzhir fi Ulumi’l Luğa
  • Lubabu’l Nukul fi Ashabi’n Nuzul
  • Şerh-lül-İstiaza va’il basmali
  • Tercumanu’l Kur’an fi Tefsiri’l Müsned

Muhtasar El-İtkan Fi Ulum’il-Kur’an kitabı Kur’an’ı en ince detayına kadar incelemiştir. 135-195 boyutlarındaki kitap 205 sayfadır. Kitabın çevirisini Ömer Kara yapmıştır. Kitabın ilk basımı Aralık 1993’tür. Muhtasar El-İtkan Fi Ulum’il-Kur’an kitabı 3. Hamur kalitesinde sayfa kullanılmıştır. Muhtasar El-İtkan Fi Ulum’il-Kur’an özeti birçok dini tahsil eden öğrenciye yol gösterici niteliktedir. Hadis konusunda çok yol kat etmiş değerli yazar İmam Celâleddin Es-Suyuti anlatımlarını bu güzellikle besleyerek ortaya çıkarmıştır. Kur’an’ı Kerim’in derinliklerine anlayarak inip imanın yüce ışıltısı ile buluşturacaktır okurunu. Muhtasar El-İtkan Fi Ulum’il-Kur’an kitabına ulaşanların ilimlerini Kur’an’ı Kerim’le arttıramaya başladıklarını göreceklerdir. Yaşamlarına aktaracakları bilimleri anlaşılır kurallarla oluşturacaklardır. Muhtasar El-İtkan Fi Ulum’il-Kur’an son dönemlerde İslam ilmini tahsil eden birçok kurum tarafından temin edilmektedir. Bu kitabın bilgi barındırma potansiyelini gösteren bir durumdur.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir