Celaleyn Tefsiri Tercümesi (3 Cilt Takım) Kuran-ı Kerim Meali ve Tefsiri

Celaleyn Tefsiri Tercümesi (3 Cilt Takım) kitabı yazarı değerli din alimleri Celalettin El-Mahalli ve İmam Celâleddin Es-Suyuti ‘dir. Celalettin El-Mahalli Tefsîr, fıkıh, kelâm, usûl-i fıkıh, nahiv ve mantık alanında çok değerli bir alimdir. Asıl adı Muhammed bin Ahmed bin Muhammed bin İbrâhim bin Ahmed bin Hâşim Mahallî’dir. Lakabı ise Celalettin olarak bilinmektedir. Yazarımız Celalettin El- Mahalli 791 (m. 1389) yılında Kâhire’de dünyaya geldi. 864 (m. 1459) yılında vefât ettiği rivayetlerde geçer. Şemsüddîn Bermâvî’den  usûl-i fıkıh, Fıkıh ve Arab dili ve edebiyatını gibi birçok konuda ders almıştır. Beycûrî, Celâleddîn Belkînî, Velî el-Irâkî hocaefendiden Fıkıh ilmini tahsil etti. İbn-i Hişâm’ın torunu Şihâbüddîn Uceymî’den ve Şemsüddîn Şetnûfî’den ise Usul ilmini öğrendi. Celalettin El-Mahalli tefsir ilmini ise Bisâtî’den aldı. Akıl ve nakil ilimlerinde çok ileride boyutta olan yazarımız geçimini manifaturacılıktan sağlıyordu. Yaşadığı dönemde birçok kişinin takdirini kazanmıştı. Yazarımızın çok fazla eseri vardır. Bir kaçına yer verelim:

  • El-Envâr-ül-mudiyye fî medh-i hayr-il-Beriyye ( aleyhisselâm )
  • Teshîl-ül-fevâid fin-nahvi
  • Şerh-ül-İ’râb an-Kavâid-il-İ’râb
  • Hâşiyet-ün-alâ şerhi Câmi’ul-Muhtasar
  • Hâşiyet-ün-alâ cevâhir-il-Esnevî
  • Şerh-uş-Şemsiye fil-mantık
  • Tekmîl-ül-mekâsıd li İbn-i

Kitabın diğer yazarı ise İmam Celâleddin Es-Suyuti 849/1445 yılı receb’da Kahire’de dünyaya geldi. Babası küçük yaşlarından itibaren eğitimiyle yakından ilgilendi. Kur’an-ı Kerim’in bir kısmını Hıfz etti. Tahkim süresine gelmişti ki babası vefat etti. Döneminin büyük alimlerinden olan İmam Celâleddin Es-Suyuti Kur’an’ı Kerim’le olan tahsilini ömrü boyunca sürdürdü. Celalettin El-Mahalli ve İmam Celâleddin Es-Suyuti gibi iki değerli ismin tefsiriyle oluşturulmuş olan
Celaleyn Tefsiri Tercümesi (3 Cilt Takım) ufuk açıcı niteliktedir. Celaleyn Tefsiri Tercümesi (3 Cilt Takım) özeti Kur’an’ı Kerim’i daha iyi anlama amacını barındırır. Kitabın çevirisini Ali Rıza Kaşeli;Mehmet Talu beyefendiler yapmıştır. Celaleyn Tefsiri Tercümesi (3 Cilt Takım) kitabı ciltli olup şamua kâğıdına basımdır. 17-24 Boyutlarında 1754 sayfadır. Değerli kitabın ilk basım tarihi Ağustos 1996’dır. Celaleyn dedilen kitabın ismine bu şekilde denme sebebi ismi Celal olan iki zatın tefsiri olmasıdır. Okuyanların ilmi olarak dolacakları çok değerli bir eserdir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir